در مورد ما

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی افماجرای تولید ما در سال 1960 با شروع به تولید کفش چوبی از طرف پدرمان ابراهیم سولک شروع شد. در سال 1993 برادران سالح ¸سینان و کنان کارخانه چوب و پوششکاری چوب را افتتاح کردند. این کارخانه در حال حاضر به تولید ادامه میدهد در سال 2004 کارخانه تولید پارچه پرده ای با نام سولکلر تکستیل ا.ش. افتتاح شد.

کارخانه یکی از تولید کنندگان برجسته ترکیه است و برای کشورهای مختلف دنیا تور فانتزی و پارچه پرده ای تولید و به صورت خرده ویا عمده میفروشد. ظرفیت تولیدی کارخانه ماهیانه 150000 مترتور به عرض 300 سانتیمتر است.

کارخانه از سال 2004 پارچه های پرده ای نقشدار و دوبی با کیفیت بالا به مارک پیرولا تولید و استیل خاص زندگی مطرح کرده. تولیدات این کارخانه به غرب اروپا ¸ امریکا ¸خاور میانه ¸روسیه و خاور دور فروخته میشود.